Με απλά λόγια Spot Cooling (ψύξη σημείου) είναι η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής ψύξης συγκεκριμένων σημείων που υπερθερμαίνονται σε χώρους όπου η εγκατάσταση ενός σταθερού συστήματος κλιματισμού, είτε είναι πρακτικά αδύνατη είτε κοστίζει πάρα πολύ.

Τι είναι τα Spot Coolers;

Τα Movincool Spot Coolers είναι βιομηχανικού τύπου φορητά ψυκτικά μηχανήματα,αερόψυκτα και εντελώς αυτόνομα τα οποία:

    •  Εστιάζουν την παροχή ψυχρού αέρα εκεί ακριβώς που χρειάζεται.
    • Μετακινούνται εύκολα από μια θέση σε άλλη.
    • Ψύχουν αμέσως μόλις μπουν στην πρίζα και μειώνουν σε ελάχιστα λεπτά 10°C έως 16°C τη θερμοκρασία των θερμών σημείων.
    • Είναι κατάλληλα για ψύξη μηχανημάτων, εξοπλισμού, προϊόντων και εργαζομένων σε οποιοδήποτε θερμό χώρο, ακόμη και ανοικτό.
    • Εγκαθίστανται εύκολα και απλά χωρίς να απαιτούν οποιαδήποτε μόνιμη και σταθερή θέση ή υποδομή.
Τα Movincool Spot Coolers διαφέρουν ριζικά από τα απλά φορητά κλιματιστικά:

Λειτουργούν σε συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που τα κοινά κλιματιστικά αδυνατούν.
Αν για παράδειγμα επιχειρήσει κανείς να ψύξει ένα υπέρθερμο σημείο (π.χ. ηλεκτρικό πίνακα) σε έναν θερμό χώρο με ένα DX κλιματιστικό (split τοίχου ή καναλάτο, ντουλάπα, single package) τότε θα συμβεί το εξής: Ο συμπιεστής θα καεί γιατί ο αέρας επιστροφής στο στοιχείο είναι θερμότερος από όσο μπορεί να αντέξει το μηχάνημα.
Τα Movincool θα λειτουργήσουν αποδοτικά και χωρίς κανένα πρόβλημα ακόμη και στους 40-45°C, συνεχώς.

Έχουν αποδόσεις από 8.000 Btu/h (2,5 kW) έως και 55.000 Btu/h (16 kW), ενώ οι αποδόσεις των κοινών φορητών σπάνια ξεπερνούν τα 12.000 Btu/h (3,5kW).

Τα ηλεκτρολογικά μέρη, ο αυτοματισμός και η προστασία των Movincool είναι βιομηχανικής αντοχής, ενώ στα κοινά φορητά είναι ελαφρού τύπου, λόγω της διαφορετικής τους χρήσης. Οι ανεμιστήρες τωνMovincool είναι ισχυροί φυγοκεντρικοί και τα δοχεία συμπυκνωμάτων έχουν χωρητικότητα 5lt για συνεχή λειτουργία πολλών ωρών χωρίς άδειασμα.

Τα Movincool Spot Coolers είναι η οικονομική, η ευέλικτη, η αξιόπιστη, η αποτελεσματική και σε πολλές περιπτώσεις η μόνη λύση για την ψύξη κάθε υπέρθερμου σημείου σε οποιοδήποτε θερμό χώρο.
Τα Movincool ψύχουν αποκλειστικά τα επιθυμητά σημεία: Μηχανήματα, προϊόντα, εργαζόμενους αγνοώντας την γύρω περιοχή και διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί οτι τα μηχανήματα αυτά δεν ψύχουν απλά τον αέρα, αλλά ταυτόχρονο φιλτράρουν τα ανεπιθύμητα σωματίδια και μειώνουν το επίπεδο σχετικής υγρασίας.

                    psixrometrikos_max