Εργασία – Καριέρα

Η ΚΛΙΜΑΝΕΤ αναζητά και συχνά δίνει την ευκαιρία για εργασία σε ταλαντούχους ανθρώπους, που θέλουν να είναι μέλη μίας ομάδας βασισμένης σε σχέσεις εμπιστοσύνης και συναδελφικότητας.

Bασιζόμενη πάνω απ’ όλα στο ανθρώπινο δυναμικό της η ΚΛΙΜΑΝΕΤ, εμπλουτίζει τις γνώσεις του με διαρκή και ουσιώδη τεχνικά σεμινάρια, στηριζόμενα στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του επαγγελματικού κλιματισμού.


Σας προσκαλούμε να μπείτε στην ομάδα μας

αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@klimanet.gr ή μέσω fax στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 64 22 303.

Νέα θέση εργασίας

Ζητείται για απασχόληση ηλεκτρολόγος με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τομέα κεντρικού κλιματισμού.
Παρέχεται αξιόλογη αμοιβή, φιλικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες σοβαρής εξέλιξης.
Στείλτε e-mail στην διεύθυνση: info@klimanet.gr υπόψη κ. Κεφαλά.