Η ΚΛΙΜΑΝΕΤ παρέχει ολοκληρωμένες και άμεσες λύσεις ενοικίασης ψύξης, θέρμανσης ή κλιματισμού συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ένας μεγάλος και πλήρης στόλος ειδικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, που ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές, παράλληλα με το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας, καλύπτουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε ζήτηση προσωρινής, μόνιμης ή εφεδρικής ψύξης / θέρμανσης, μειώνουν σημαντικά τα έξοδα της επιχείρησης και συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΝΕΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαθέτουμε ένα μεγάλο στόλο μηχανημάτων και εξοπλισμού για κάθε ανάγκη ψύξης ή θέρμανσης σε οποιοδήποτε εξωτερικό ή υμιϋπαίθριο χώρο, ώστε να καλύπτουμε άμεσα και αξιόπιστα τις απαιτήσεις των πελατών μας. Ειδικός μελετητής / μηχανολόγος επισκέπτεται το χώρο της εκδήλωσης, ώστε να προσφέρει την κατάλληλη για χρήση εγκατάσταση και χωρίς μεγάλες επεμβάσεις στην αισθητική του συνόλου.

Τα μηχανήματα διατίθενται για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ή ΠΩΛΗΣΗ

Η ΚΛΙΜΑΝΕΤ δεν προσφέρει απλά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό προς ενοικίαση, αλλά διαθέτει άρτιο μηχανισμό και μέσα, έτσι ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να θέτει σε λειτουργία μία ολόκληρη εγκατάσταση κλιματισμού, μόνιμη ή προσωρινή και να τη συντηρεί.

Σε πολλές περιπτώσεις μηχανήματα κλιματισμού έχουν φορτωθεί από την αποθήκη μας και τοποθετηθεί στο πελάτη μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Απαλλάσσεστε από τις δαπάνες συντηρήσεων, επισκευών και ανταλλακτικών των μηχανημάτων.

  • Αερόψυκτοι ψύκτες από 30kW έως 1,2 MW
  • Κλιματιστικές μονάδες
  • Packaged μηχανήματα
  • Φορητά μηχανήματα
  • Συστήματα λεβήτων ζεστού νερού σε containers
  • Ντουλάπες
  • Spot Coolers MoovinCool DENSO
  • Heaters
  • Πάνινοι αεραγωγοί
  • Αεροκουρτίνες
  • Εύκαμπτες σωληνώσεις – εξαρτήματα
  • Αντλίες
  • Ηλεκτρολογικός / Υδραυλικός εξοπλισμός
  • Γεννήτριες

Έχουμε τη δυνατότητα της προσωρινής ή της μακροχρόνιας ενοικίασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμείτε, με συμβάσεις:

 • Βραχυχρόνιας ενοικίασης (από 1 ημέρα έως 6 μήνες)
 • Μακροχρόνιας ενοικίασης (από 6 μήνες έως 7 χρόνια) με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς

Η  μακροχρόνια ενοικίαση κλιματισμού απαλλάσσει την επιχείρησή σας από τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και δίνει τη δυνατότητα αγοράς του εξοπλισμού ή όχι στο τέλος της περιόδου ενοικίασης.Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενοικίασης προσφέρουμε:

 • Εγγύηση αδιάκοπης και απρόσκοπτης λειτουργίας των ενοικιαζομένων μηχανημάτων / εξοπλισμού.
 • Πλήρη ανάληψη του κόστους service, βλαβών και ανταλλακτικών.

  • Εξοικονόμηση σημαντικών κεφαλαίων
  • Άμεση και ταχύτατη εγκατάσταση, χωρίς τη μέριμνα του πελάτη.
  • Απαλλαγή του κόστους ανταλλακτικών και service.
  • Παροχή μόνο της επιθυμητής πρόσθετης ψύξης ή θέρμανσης όταν και όπου απαιτηθεί.
  • Επιλογή συμβάσεων ενοικίασης από 1 ημέρα έως 7 έτη, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

Προσωρινές ανάγκες:

 • Έκτακτη βλάβη
 • Προσωρινή ζήτηση ψύξης / θέρμανσης σε βιομηχανικά κτίρια.
 • Καθυστέρηση παράδοσης εξοπλισμού.
 • Μεγάλα events (αθλητικά, καλλιτεχνικά).
 • Εκθεσιακοί χώροι σε προσωρινές εγκαταστάσεις.
 • Μόνιμη ανάγκη με προσωρινή λύση σε περίπτωση έλλειψης προϋπολογισμού.

Μόνιμες ανάγκες:

 • Εξοικονόμηση κεφαλαίων για άλλους σκοπούς.
 •  Πλήρες outsourcing για τις ανάγκες κλιματισμού.
 • Απάλειψη εξόδων για βλάβες – συντηρήσεις.
 • Εκχώρηση του ρίσκου βλάβης του εξοπλισμού.
 • Δυνατότητα κλειστού προϋπολογισμού για τη δαπάνη σε κλιματισμό, ψύξη / θέρμανση (απόλυτος καθορισμός του total cost ownership).
 • Τα μηνιαία μισθώματα εκπίπτουν σε κάθε χρήση από τα φορολογητέα κέρδη.
 • Δυνατότητα αγοράς στο τέλος της ενοικίασης ή διακοπής του συμβολαίου νωρίτερα.

Γιατί να ενοικιάσω και όχι να αγοράσω μηχανήματα ή εξοπλισμό κλιματισμού;

Για προσωρινές ανάγκες, όταν δεν υπάρχει λόγος να ενοικιάσετε ένα μηχάνημα. Για μόνιμες ανάγκες με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Οικονομία / Περιορισμός κόστους.
  • Ευελιξία προγραμμάτων ενοικίασης (από 1 ημέρα έως 7 χρόνια).
  • Πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του service και των ανταλλακτικών.
  • Άμεση παράδοση μηχανημάτων.
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις.
Τι μέγεθος χώρου καλύπτεται με ενοικιαζόμενο κλιματισμό;
Δεν υπάρχει μέγεθος εγκατάστασης που έως σήμερα κατέστη αδύνατό για την εταιρεία μας να κλιματιστεί, αφού με απόλυτη επιτυχία έχουν καλυφθεί από 5 τ.μ. εξωτερικού έως 45.000 στεγασμένου / ημιϋπαίθριου χώρου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης επιλέγονται τα κατάλληλα μηχανήματα, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με την ανάλογη επίβλεψη εξειδικευμένων τεχνικών.
Υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις;
 Το σύνολο των μισθωμάτων για οποιοδήποτε μηχάνημα που σας διαθέτει η ΚΛΙΜΑΝΕΤ, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά σας.
Υπάρχουν κρυφά κόστη πέρα από το μηνιαίο μίσθωμα;
Σαφώς όχι. Το μηνιαίο μίσθωμα, περιλαμβάνει τη χρήση του μηχανήματος, το service του και τα ανταλλακτικά του σε μηνιαία βάση, για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του.  
Πόσο γρήγορα εγκαθίσταται ένα κλιματιστικό μηχάνημα;
 Η ΚΛΙΜΑΝΕΤ διαθέτει το μηχανισμό και τα μέσα, προκειμένου να ανταποκρίνεται γρήγορα και έγκαιρα στις έκτακτες ανάγκες του κάθε πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις – για επείγουσες ανάγκες – που έχουν εγκατασταθεί ενοικιαζόμενα μηχανήματα μέσα σε λίγες ώρες.
Η ενοικίαση κλιματισμού κοστίζει ακριβά;
 Σίγουρα όχι, γιατί δε χρειάζεται να δεσμευτεί για τον κλιματισμό ένα σημαντικό κεφάλαιο. Έτσι, δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα να εξοικονομήσει αυτό το ποσό αποκομίζοντας τα ανάλογα οφέλη. To κόστος της ενοικίασης κλιματισμού εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου, τις ημέρες λειτουργίας του καθώς επίσης και από την ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης. Σε καμία όμως περίπτωση η τιμή δεν είναι απαγορευτική.
Γιατί ενοικιάζει κάποιος ψύξη ή θέρμανση;
  • Για διάφορες εκδηλώσεις: Κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσεις, κλπ.) Ανοιχτοί χώροι (εργασιακοί χώροι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.), στούντιο κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών και φωτογραφήσεων.
  • Για τοπική ψύξη / θέρμανση σημείων, μηχανημάτων, προϊόντων, ανθρώπων.
  • Για έκτακτες περιπτώσεις όπως βλάβη της υπάρχουσας εγκατάστασης κλιματισμού, καθυστερημένες παραδόσεις, ανάγκη λόγω ιδιαίτερων εποχικών παραγόντων κλπ.
Μπορώ να ενοικιάσω ένα κλιματιστικό για το σπίτι μου;
Ναι. Για τις περιπτώσεις προσωρινής ανάγκης, ιδανική λύση είναι τα φορητά κλιματιστικά μηχανήματα.
Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για την ενοικίαση κλιματισμού;

Απλά καλέστε στο 210 6422 750 και οι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε αυτό που χρειάζεστε και θα σας δώσουν πρόσθετες πληροφορίες.

Αυτόνομες φορητές μονάδες θέρμανσης για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

Οι μονάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την κατάλληλη ισχύ, σύμφωνα με την επιλογή σας και να ανεβάσουν τη θερμοκρασία έως 20-25ºC, καλύπτοντας – η κάθε μία – έκταση έως και 150 τ.μ. κλειστού χώρου.

Ακόμη:

 • Μετακινούνται εύκολα από μια θέση σε άλλη, χάρη στην τροχήλατη κατασκευή τους.
 • Θερμαίνουν άμεσα το χώρο.
 • Λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα.
 • Εγκαθίστανται εύκολα, χωρίς να απαιτούν κάποια υποδομή, παρά μόνο μία απλή πρίζα.
 • Τίθενται σε λειτουργία μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ AH-600F
Θερμική απόδοση 16.128 kcal/h (18,75 kw)
Τύπος καυσίμου Κηροζίνη
Κατανάλωση 2,0 l/h
Κατανάλωση ρεύματος 100 W / 142 W
Ισχύς ρεύματος 220 V, 50-60 ΗΖ
Χωρητικότητα καυσίμου 50 l
Διαστάσεις (M x Π x Υ) 950 x 305 x 1370
Βάρος 55 kg
Χειριστήριο Ηλεκτρονικό