Εγκαταστάσεις κλιματισμού

Έχοντας στο ενεργητικό μας μία πληθώρα εγκαταστάσεων, είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε, να εγκαταστήσουμε και να εγγυηθούμε για τη σωστή λειτουργία του έργου που αναλαμβάνουμε και για το λόγο αυτό διαθέτουμε:

• Μελετητικό τμήμα με μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία.

• Τεχνίτες εγκαταστάσεων με ολοκληρωμένες γνώσεις συστημάτων κλιματισμού, οι οποίοι εκπαιδεύονται σταθερά στη χρήση νέων τεχνικών και οργάνων, σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας κλπ.

Προσφέρουμε

Τηλεπιτήρηση

Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση βλαβών μέσω τηλεπαρακολούθησης με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικών λογισμικών προγραμμάτων.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σωστή εκμετάλλευση της ενέργειας της κλιματιστικής εγκατάστασης, μια και το 50% της κατανάλωσης ενέργειας ενός εμπορικού κτιρίου αφορά στον κλιματισμό. Απάλειψη αιτιών απωλειών ενέργειας.